En aquesta església estan les despulles del pintor Ribalta.


Municipi:València
Comarca:València

testing image

En aquesta església estan les despulles del pintor Ribalta. Els seus orígens daten dels primers temps de la Reconquista, va predicar en ell sant Vicent Ferrer i va beneir el seu cementeri Don Pere de Luna, més tard Papa Benet XIII el qual fou pabordre i canonge de València i els fets extraordinaris del qual havia d'evocar en les postrimeries de sa vida, des d'un poblet del litoral mediterrani, en França, amb ploma colorejada i saurí, Vicent Blasco Ibáñez, el fill d'uns obscurs camperols aragonesos, naixcut en les proximitats d'aquesta església, junt al Mercat, vast escenari de la vida valenciana, la influència del qual havia de donar caràcter a tota la seua obra literària i el record del qual l'acompanyà tota la seua vida. En aquell mig estan en germe totes les grans novel·les del seu període valencià. La pintura dels botiguers, dels petits rendistes, dels burgesos, en general de la mesocràcia valenciana es fa en Arròs i tartana per les pàgines de la qual desfilen una multitud de personatges que ell ha conegut en la seua infància, o que el seu pare i els amics del seu pare li donaren a conèixer, en converses soltes, molt agens al destío a la influència que aquelles narracions havien de tindre. També han naixcut allí Flor de Maig, la novel·la de la gent de la mar, amb les seues dones que, com els camperols de La Barraca, i els peixcadors de l'Albufera, amb els seus sacs bruts del fang de les sèquies, bellugats per la tremolor de les anguiles i els seus bots, van a vendre al Mercat.