Des d'aquest col·legi els seus pares el portaren a les Escoles Pies.


Municipi:València
Comarca:València

testing image

Des d'aquest col·legi els seus pares el portaren a les Escoles Pies. Les coses anaven bé i ells desitjaven donar al seu fill una educació acurada. Ells havien vist que els fills del grans comerços del Mercat anaven al famós col·legi, els alumnes del qual portaven levita, amb amples solapes i botons daurats, faixí amb grosses borles i gorra galonejada. Algunes voltes havien guaitat, per les canceles de ferro, al claustre i els havia impressionat molt agradablement la netedat que hi havia per totes bandes, la quietud, el bon to de tot allò. A les grans solemnitats del col·legi, celebrades sempre amb misses i festes religioses, havien anat alguna vegada, convidats per families d'alumnes, i havien admirat l'esplendor del culte, recialles de la magnificència del fundador del col·legi, comte de Carlet, i del seu continuador l'arquebispe Mayoral. Però Blasco no compartia els mateixos sentiments. La rigidesa dels reglaments, la llarga reclusió en les aules, la severitat dels càstigs i la molta importància que en l'educació dels alumnes es donava a la part religiosa, el feien estar en constant rebel·lió. Començava a fermentar dins d'ell, precoçment, una gallarda independència, una instintiva repugnància contra el dogmatisme i la intransigència religioses. Fon objecte de molts càstigs. Un dia, per no haver observat l'eixigida compostura durant la missa, fon expulsat. El seu pare a l'assabentar-se dels motius torna amb ell i pregà al pare rector que el readmitira.

-No puc admetre'l -li contestà- perquè s'ha tornat d'esquena a l'altar quant estava oficiant el sacerdot.