A les torres de Quart. Any 1808 (fragment)


Obra:Poesies valencianes (p. 387-388)
Municipi:València
Comarca:València

testing image

A les torres de Quart. Any 1808 (fragment)

 

«Ja estan ahí! ¡A les armes!», la multitud exclama:

per los carrers i places lo poble se derrama

i avança tot en pesa cap al Portal de Quart.

¡Rompé ja e foc! ¡Què importa! La gent esta de festa;

a l'estampit de fora lo de dins li contesta;

per dalt i baix un cràter semeja el baluard.

 

Encara que molts siguen tots tenen una idea:

lo pare al fill abraça i es llança a la peleà,

mentres la mare ardida i aidada per los nins

oli brusent prepara, valenta i afanyosa,

per a llançar-lo sobre d'eixa canalla odiosa

si en la ciutat entrara de portes en adins.

 

Un punt per donar treua lo vell canó mai calla;

s'obri de Quart la porta; furenta la metralla

li va mermant les forces per punts al mariscal.

També les fortes torres que s'alcen eixerides

son pit de pedra ostenten nafrat per cent ferides:

¡la garra ha clavat l'àliga damunt del fort portal!