Vinguda tercera del senyor rei Felipe III...


Municipi:València
Comarca:València

testing image

Vinguda tercera del senyor rei Felipe III / Dimats a 23 de desembre 1603, vingué a València lo catòlic rei i senyor nostre Felip III i aposentà en lo monestir de Sant Sebastià a les set hores. I allí se aturà aquella nit fora lo portal de Quart i féu crida la ciutat de València com tots s'apercibiren per a l'entrada que a l'endemà volia fer a les nou hores del matí. Vingué per a tenir Corts a dit regne en Dénia, i esta nit no tocà la queda.

 

Entrada del senyor rei a tenir Corts que no ho "devieran" / Dimecres a 24 de desembre 1603, a les deu hores del matí, entrà la gran majestat del dit senyor rei per lo portal de Quart a la Bolseria. Portava tres nebots seus, fills de la sua germana duquessa de Savoia; lo primer de tots li semblava i els altres dos eren morenos, la cara tirada; i darrere dit senyor rei venia lo duc de Lerma, dit marquès de Dénia. I estant davant de San Martí dit senyor rei se llevà la gorra i parlava amb lo jurat N. Sant Joan de Aguirre, jurat en cap dels cavallers, i dit senyor rei se va riure i saludà amb gran alegria i entrà en lo Real a les 12 hores.