Tanmateix: aquestes Converses d'ara...


Municipi:València
Comarca:València

testing image

Tanmateix: aquestes Converses d'ara, no del tot espontànies i gratuïtes, sinó amb l'objectiu clar d'atrapar la memoria, la immensa i fresca memòria d'Enric Valor i compartir-la, havien de tenir un escenari fix i un temps ritual. Així, amb els bons propòsits que solen acompanyar els inicis, començàrem a reunir-nos formalment els divendres a la vesprada, en el despatx del seu pis del carrer Martínez Aloy. On ha viscut més de seixanta anys. Al qual s'accedeix per l'escaleta de Dickens com l'anomena ell, sempre amb tendresa i una celta acritud suavitzada. Ara, a l'esca1a, li han llavat la cara com ha passat en tantes cases velles de la ciutat, però sempre conservarà el nom.

He pujat moltes vegades, doncs, aquesta escaleta de Dickens. Algunes proveïda de la gravadora i, d'a1tres, tan sols amb la pròpia memòria per a enregistrar. Sempre n'he baixat sorpresa quan no aclaparada per la seua força comunicativa. Enric Valor és un gran comunicador. Perquè ha viscut molt. 84 anys. Perquè ha VISCUT molt. Quina mesura em queda per a descriure no la longitud del temps, sinó la seua profunda i rica intensitat?