Esprit de valencianisme (fragment)


Obra:Poesies valencianes (p. 357-358)
Municipi:València
Comarca:València

testing image

Esprit de valencianisme (fragment)

 

IV

 

Catalunya és un poble

digna d'imitació,

i encara d'eixa terra

hi ha que depèndrer molt.

¡Fora individualisme!

¡Visca la germanor!

Los catalans ho entenen:

¡la pàtria és sobre tot!

Lo cel, en ella, al nàixer

vérem més lluminós,

a on per primera volta

pujà nostra oració;

en ella nos mostraren

les primeres lliçons,

de l'art o de l'ofici

que nos tocà per sort;

en ella defenguérem

contra estrangeres hosts

l'honra, los béns, la vida

que li devem tot hom;

en ella s'engendraren

nostres primers amors,

i nos donà una esposa

los fills de nostre cor;

en ella en pau sojornen

nostres antecessors,

i ella de nostra tomba

serà lo sagrat lloc.

¿Com, puix, no beneir-la?

¿Com no adorar-la, com?...

Ses bones coses velles

i sos avanços nous

units amb savis llaços

mantIndrer d'ella en pro

siguen, ¡oh, fills de Túria!,

nostres aspiracions;

i, al fi, dirà algun dia

lo Rat-Penat gloriós:

«València sobre Espanya,

i Espanya sobre el món!».

Valencianista em diuen;

valencianista sóc;

¡tot s'ho mereix València!

¡Per a València és tot!