Les arenes de la Malva-rosa s'allargaven tremoloses...


Obra:De mar estant (p. 111-112)
Municipi:València
Comarca:València

testing image

Les arenes de la Malva-rosa s'allargaven tremoloses en un aire d'aquarel·la. La proa del Libeccio enfocava l'interminable dic de l'Est, d'una matèria grisa difuminada per la distància. L'aire en calma i un verd terrós a la mar negaven tota reminiscèncìa de la gran tempesta que convocava un poble impotent davant el naufiragi de Flor de Mayo, com un cor grec dissenyant la darrera escena de la tragèdia. Aquella llum lletosa tampoc no era ni podia ser l'evocació d'una atmosfera de Sorolla.

Feia dues hores ja que havíem deixat per l'aleta d'estribord el carregador de mineral del port de Sagunt. Era quasi migdia i a proa del Libeccio ni tan sols s'endevinaven els perfils dels mercants fondejats enfront del port de València. Pel car de terra, al sud de l'aglomeració urbana de Port de Sagunt, el complex siderúrgic imposava una esgarrada estètica industrial una mica anacrònica. Cap a ponent, el modest i allargassat tossal on s'assentaven les muralles de la ciutat aliada de Roma -la vella Zacyntho, com insisteix a denominar-la Blasco Ibáñez- mostrava les restes de l'antiga esplendor.

-És un cas curiós, el de Blasco Ibáñez -vaig dir a Vicent tot assenyalant l'allunyat castell romà. Ja n'hem parlat alguna vegada, però el problema que ens planteja només es podrà resoldre llegint-lo o rellegint-lo una vegada més, oblidant les seues preteses limitacions i intentant indagar justament en el sentit contrari, en la seua curiositat intel·lectual -tan vitalista- i l'absoluta manca de límits previs. Sónnica la cortesana, El papa del mar, Flor de Mayo, Cañas y barro, Los argonautas, Mare Nostrum... Jo no conec en la literatura en llengua castellana un cas semblant de diàleg amb la mar -Pereda, Baroja i Aldecoa ho intenten, però no hi insisteixen, no senten aquella necessitat d'insistir-; en la literatura catalana només el cas excepcional i irrepetible de Josep Pla, i la sensibilitat illenca de Baltasar Porcel. És en la necessitat d'insistir en la realitat de la mar on caldria cercar les claus que potser ens permetran recuperar un autor capaç d'escriure tantes pàgines de rara vitalitat.