En aquest temps Blasco prenia en lloguer una casa de la Malva-rosa...


Municipi:València
Comarca:València

testing image

En aquest temps Blasco prenia en lloguer una casa de la Malva-rosa, l'alqueria dita de Sant Joan, aïllada entre la platja i l'horta, junt a un camí, rodada de canyars i de mates de baladres. Allí escriu i reunix als seus amics, els artistes del cafe d'Espanya, músics sobretot, i altres. Fon allí a on Fillol pintà el retrat en què apareix el novel·lista, amb el cap nu, una camiseta de mariner, a ratlles, escrivint sobre una pila de quartilles al costat de les quals està la pipa i el paquet de tabac, dut pels contrabandistes de les costes d'Alger o de Gibraltar.

Poc després es construïx el xalet a on escrigué Entre tarongers i altres llibres. Blasco ha reunit allí tots els seus llibres i els quadres i gravats i bronzes i marbres que el seu gust d'artista ha anat seleccionant. Víctor Hugo alça el seu front de déu antic sobre el silló on Blasco escriu. El mar està davant i l'horta amb la ciutat darrere. Són dos grans estímuls en la vida de Blasco. La mar renova dins d'ell la seua ambició d'horitzons, d'empreses i de risc. La ciutat, l'horta, tiren d'ell per a continuar la seua obra de polític i de rapsoda de la terra. ¿Qui triomfarà?

Triomfa el sentit de llibertat que té la mar. Un dia de l'any 1905, Blasco tanca les finestres de la casa de la Malva-rosa i mamprén el seu gloriós periple a través del món. La darrera etapa fou el cementeri de Menton, sobre un turó que avança cap a la mar tot ell poblat d'arbres a on l'aire mariner i el de la muntanya canten la seua balada.