Una ordre de la Batllia de 1337...


Obra:De mar estant (p. 102)
Municipi:València
Comarca:València

testing image

Una ordre de la Batllia de 1337, que prohibia la descàrrega de les embarcacions als marges del riu, demostra que el Túria aleshores era navegable. La ciutat de València estava directament involucrada en la mar: aquell mateix any funcionava una drassana situada a l'actual carrer del Pintor Sorolla i part dels de Correus i Pérez Pujol, sector integrat al barri de pescadors. El problema de la navegació fluvial fins a València degué ser el calat, més aviat escàs, fet que hi imposava una navegació modesta. I quan el projecte de construir un canal fins a les muralles es desestima, el 1402, podem afirmar que la dinàmica ciutat que s'acomiada amb optimisme de l'època medieval renuncia també a la vessant nàutica. Només els noms d'alguns carrers -de les Barques, de la Nau, de la Mar...- introduiran un contrapunt marineri oníric a la València actual.