L'estany Pudent o des Flamencs


Obra:Formentera (p. 58-59)
Municipi:Formentera
Comarca:Formentera

testing image

L'estany Pudent o des Flamencs afronta amb les vendes des Molí-s'Estany, la de ses Salines i la des Brolls.

És el doble que l'estany des Peix. No té altra entrada d'aigua de mar que la que li permet la reclosa de sa Sèquia, un agra­dable lloc amb un ram de palmeres i unes edificacions harmòniques prop del mollet des senyor Guasch dins cala Savina, a l'inici de la platja des Cavall Borràs.

L'estany Pudent és una àmplia extensió d'aigua amb la flo­ra i la fauna que li permet la seva gran salinitat. Durant un temps esdevingué, durant la Guerra Civil, camp d'aterratge d'hidroavions però avui és un erm aqüífer sense cap mena d'activitat, és com l'avantsala de ses Salines, però la seva grandària impressiona i, en el seu mirall d'aigües, s'hi veuen reflectits tots els tons variadíssims del firmament.

L'estany Pudent es pot resseguir per una carretera litoral que el voreja i que va des de la Savina fins as Pujols. És una carretera agradable de transitar que, en el territori de la venda des Brolls, travessa els quadriculats més vistosos de ses Salines, compartiments diferentment acolorits segons el procés d'elaboració de la sal. La carretera passa per sa Sèquia, voreja les savines de la platja des Cavall d'en Borràs, passa ran de l'edifici de sa Revista, antic habitacle dels saliners, i remunta cap as Pujols.

Aquest recorregut de l'estany és d'una vistositat notable. Permet contemplar la grandiositat d'aquesta aigua embassada, d'ací el nom de Pudent, encara que més benignament se li diu des Flamencs perquè diuen que és, o era, lloc de descans d'aquestes aus voladores en el seu pas temporal per l'illa.

Quan el vent hi bufa ran de l'aigua s'enduu els borrallons de la seva escuma salada que rodola per damunt l'asfalt.

Aquesta carretera permet, també, contemplar les salines de llevant, amb la seva vistosa torre i els canals laterals, ara en desús.