Situat a llebeig del port, dins la venda de Portossaler...


Obra:Formentera (p. 33-34)
Municipi:Formentera
Comarca:Formentera

testing image

Situat a llebeig del port, dins la venda de Portossaler, és el refugi d'una menuda flota: la dels típics llaguts illencs. Que alternen, a l'estiu, amb embarcacions de goma, xalanes, moto­res, velerets i algun petit catamarà.

L'estany des Peix és obert a la mar de l'ansa d'en Cabrit, i l'aigua d'aquesta mar hi penetra per sa Boca que, en certes hores del dia, produeix un tumultuós transvasament. «S'estany es buida» diuen els formenterers. I s'emplena.

El pas de sa Boca és un camí obert entre els tupits alguers que el pescador ha de saber esquivar, si no hi vol quedar immòbil. Respectuosament les petites embarcacions que entren i surten de l'estany se cedeixen el pas, amb una gran cortesia.

L'estany és gairebé rodó, d'una superfície força considera­ble, envoltat en semicercle, per les bandes de llevant i de migjorn, per edificacions, algunes ben singulars amb jardins i terrasses abocades a l'aigua. L'altre semicercle és de terra sorrenca poblada de savines i arbredes, que s'inicien als estanyets, i s'estenen cap a ses Bassetes i als escars del caló de s'Oli.

Gairebé tot l'estany és envoltat per un camí transitable que permet vorejar-lo. Fins i tot sa Boca pot ser transitable, i no és infreqüent veure més d'un turista amb l'aigua fins al coll, i amb un farcell damunt la testa, travessar-la, per evitar una llarga caminada de retorn.