testing image

Dofins que salten

 

Dofins que salten a proa en les aigües

del Tagomago, profundes, llacen l'esquitx salat

de llurs lloms cercant la tebior de l'aire.

Terbolí de blaus i oxigen d'escuma

que forada el blau mariner, s'alça verd

i crida companys a la folla carrera

contra els cavalls de la nau. Dofins

que salten i defugen la quilla estrangera

en llurs dominis, són l'exemple

cercat en la mar per parlar-vos

de la rara felicitat dels homes.