Sa nostra ciutat d'Eivissa


Indret:Es Castell
Municipi:Eivissa
Comarca:Eivissa

testing image

Sa nostra ciutat d'Eivissa
és una ciutat reial,
que en tot temps s'hi cuien figues
sense haver-hi figueral.

Hi ha molts de pois i xinxes,
i això és molt natural,
que és ciutat molt adornada
de ministres i fiscals;
jutges i governadors,
n'hi ha un calaportal.

Fiscals i procuradors,
n'hi havia una sala plena.
S'altre dia en vaig comptar
més, crec, d'una corantena.

Si perdessin es parlar,
pagaria una novena,
que no poguessin comptar
tota sa nostra moneda.

Llavò si que la viuríem
alegres com a germans.
Llavò si que la viuríem
alegres com a germans.