La primitiva església parroquial de Santa Maria...


Obra:Les illes (p. 160-161)
Indret:Catedral
Municipi:Eivissa
Comarca:Eivissa

testing image

La primitiva església parroquial de Santa Maria (avui catedral), que fou construïda sobre el lloc on foren adorats els déus successius –l'Astarté fenícia, els déus romans, la mesquita mahometana-, degué ser un excel·lent exemplar del gòtic català. En el segle XVIII, sofrí l'envestida de la buidor afectada i pedant de l'època. De la fàbrica medieval, se'n conserva el campanar, part de l'àbsida, la sagristia i les dependències destinades a arxiu. L'altar major, dedicat a Santa Maria la Major o de les Neus -per ser aquesta festivitat la més acostada a les dates de la conquesta catalana-, és de començaments del segle XIX. En la nau central es troben alguns sepulcres d'antigues famílies catalanes, coetànies, algunes, de Guillem de Montgrí: Balanzat, Llobet, Jover, Arabí, Francolí. El personatge de Montgrí està enterrat a la catedral de Girona.