Diumenge. Visitat la Vila alta...


Obra:Vària II (p. 55)
Municipi:Eivissa
Comarca:Eivissa

testing image

Diumenge. Visitat la Vila alta en la qual se penetra per un portal coronat d'esplèndid escudàs amb les àligues austríaques «Philippo Rege Catholico et invictíssimo, etc., etc., 1595»... essent governador de la Força don Ferran de Sa Noguera.

L'entrada aquella s'anomena encara lo Portal de les taules, com si diguéssim de les fustes, dels taulons, pel pont amb cadenes que de nit lo tanca i que de dia cobreix lo fosso.

Prop del portal, a banda i banda, encastades a la muralla, l'italià que la construí, lo famós enginyer Giovanni Baptista Calvi, tingué l'escaient idea de posar-hi dues estàtues romanes —locals— que si bé són mutilades donen al pany de paret en què reposen un aire de riquesa, d'allunyament històric molt suggestiu. Fou verament una hermosa idea la del senyor Calvi.

Més amunt, en lo recinte interior, la portalada porta per ornament les barres d'Aragó.

Mentres l'artilleria fou de poca potència aquella cintura amurallada guardava als ibissencs de qualsevol insult. Avui tot allò és decoració pura. Los murs de pedra escairada gornits arreu de tota mena d'herbes parietàries, revellins, puntes diagonals, camins coberts i els quatre soldats i un cabo que ho guarden causen bonic efecte, però no el produiran ofensiu ni defensiu lo dia que una esquadra sèriament artillada decidís apoderar-se'n.