(Des del Mirador)


Obra:Llibre d'Eivissa (p. 114-115)
Municipi:Eivissa
Comarca:Eivissa

testing image

(Des del Mirador)

 

Oh petit món antic!

Les parets sempre blanques

de cases i convents,

Sant Domènec fixat

entre roca i murada

amb cúpules que clameu

un cel alt, i la costa

mossegada en el port

per la mar, mar oberta!

 

Per viaranys d'absència,

amb la sola certesa

del dolor —vacil·lants

llums que no res van ésser—

has tornat al record,

petita pàtria meva,

dessota tots els cels.

 

No vaig sentir veus d'àngels

ni so de pau. Estranyes

afliccions serviren

d'esperó a l'angoixa

dia darrera dia.

Petita pàtria meva,

recobrada en el pur

moment que dono al càntic!