Pruit, 6 d'agost de 1886


Obra:Prosa (p. 932-933)
Municipi:Beuda
Comarca:Garrotxa

testing image

Pruit, 6 d'agost de 1886

 

Mon estimat amic,

Una circumstància especial m'atura d'assistir a sos desposoris, i és que el dia 10 arriba el senyor bisbe de Vic, aon trobaria molt estrany no trobar-me. Dispense'm, doncs; ja l'acompanyaré amb lo cor i demanaré per vostè al bon Jesús la seva santa benedicció.

Veja vostè que en sa boda, com en les del Canà de Galilea, assistesquen Jesús i Maria; i, com Ells hi sien, jo no faria sinó nosa. Com a poeta, mon amic mossèn Joaquim Dalmau me suplirà.

Sento perdre tan bona ocasió de conèixer lo mestre Valentí, a qui agraesc que hagi posat en música un de mos càntics.

Me sap molt greu no poder-lo acompanyar en eixa gran diada de sa vida; mes alabat sia Déu.

Seu sempre de cor,

 

Jacint Verdaguer, pvre.