Pruit, 5 o 6 d'agost de 1886


Obra:Prosa (p. 932)
Municipi:Beuda
Comarca:Garrotxa

testing image

Pruit, 5 o 6 d'agost de 1886

 

Mon respectable i estimat amic,

Molt grata m'ha segut la seva del 16 del passat juliol, parlant-me d'antigues tradicions i històries d'aqueix hermós país, abrigat per lo mantell de la Mare de Déu del Mont.

Ella fou la causa de que conegués lo país i a vostès, i no penso oblidar en la vida ni un ni altres. Visquen molts anys vostè i son germà don Francisco, per alabar-la i per recordar les tradicions antigues que la joventut deixa perdre.

Avui fa un any que em trobava en la bona companyia de vostès. Don Joan m'ha convidat per lo dia de son casament, mes estic molt lluny i tinc alguna peça al teler, que no puc deixar. Ja li acompanyaré amb les mies pobres oracions.

Memòries a tots, son germà, a Joan i Estanislau, i disposen de son afectíssim q. s. m. b. i a ses oracions s'encomana.

 

Jacinto Verdaguer, pvre.