Oh Mare de Déu del Mont...


Obra:Pàtria (p. 671)
Municipi:Albanyà
Comarca:Alt Empordà

testing image

Oh Mare de Déu del Mont,

¿com tan alta en sou pujada,

en un trono de penyals

dalt del cim d'una muntanya?

¿És per tenir els Angelets,

o per rebre el bes de l'alba,

o per abastar un estel

lo més bell de l'estelada?

No és per sentir els Angelets,

puix vos volten en garlanda;

ni per veure eixir el sol,

per Vós no s'és post encara;

ni per abastar un estel,

prou n'estau ben coronada;

sinó sols per beneir

d'Empordà l'hermosa plana

que teniu a vostres peus

pregant-vos agenollada.