Sense els propòsits, les tendències...


Obra:Viatge a la Catalunya vella (p. 523-524)
Municipi:Olot
Comarca:Garrotxa

testing image

Sense els propòsits, les tendències i les realitzacions de l'escola de Barbizon no hauria existit, probablement, l'impressionisme. I el curiós és aquests fet: l'escola de Barbizon i el pintor Vayreda, que són dos fenòmens inseparables, no tingueren, però, cap connexió. El pintor Vayreda i el seu germà, l'escriptor, conegueren i visqueren a França, però hi visqueren més com a emigrats polítics que com a artistes. [...] I el que volia dir era simplement això: el pintor Vayreda, contemporani de l'escola de Barbizon, inseparable de les seves tendències, però sense tenir-hi cap connexió, és un pintor de molt més valor que els d'aquella escola, i no ho dic per alguna raó de passió o de sentimentalisme local, sinó per raons objectives, de comparació i d'experiència. Però Vayreda no fou francès, i en el corrent general de l'art modern, que té els seus dos extrems a París i Nova York, no tingué més que una consideració provincial, marginal i de transcendència limitada.