El fort de Salses


Obra:Itinerari espiritual (p. 123)
Municipi:Salses
Comarca:Rosselló

testing image

El fort de Salses

 

El fort vigila en va; lleó de pèl vermell

que es replega en sa força i sa noble elegància

mentre destil·la el sol una dolça fragància

de farigola en flor al gresol del ramell.

 

Muralles de cairó s'eleven al palmell

de la mà del tàlveg que ensopeix la vagància,

on la frontera corre en sa vella arrogància,

tal endins de la cova un superb caramell.

 

Alça el castell l'orgull de ses torres vigies,

i l'ànima palpita, èbria de melangies,

quan el somni sorgeix pels àmbits catalans;

 

i que els records antics, apilats com garberes,

ritmen, sobre l'estany, de la nau el balanç,

i la lluna de plata arruga les Corberes.