Una mica més avall, el passeig dels Plàtans...


Obra:Viatge a la Catalunya vella (p. 603-604)
Municipi:Perpinyà
Comarca:Rosselló

testing image

Una mica més avall, el passeig dels Plàtans mostra una magnífica i tardoral esplendorositat, gairebé teatral. Les criatures corren amb la rotllana — «la nena de la rotllana, porta el vestit carmesí...»— i les senyores casades s'hi van madurant; les fulles cauen intermitentment i fan a terra una càlida escampadissa daurada i sentimental. El clima del Rosselló —l'aire de tramuntana— sembla divinament ben trobat per a la maduració del sexe femení —i, concretament, de les senyores casades. Dóna vivor als vells, un punt de carmí a les galtes, una agilitat al cos, una curiositat a l'esperit i molta gana. Els vents del sud no són pas gaire favorables a la imaginació: són aclaparadors i estèrils. El clima de la tramuntana sembla crear condicions objectives per a l'adulteri de molta més eficàcia. La bellesa viva, directa, de les senyores de quaranta anys, de Perpinyà, és sensacional.