testing image

Sant Julià

 

Inacabable solitud de la coma amagada

on mai no he caminat,

hi fa volar el meu pas

no sé quin sentiment d'altre temps oblidat.

Els mateixos olius han inspirat

el mirar del meu pare;

hi culli el seu amor, encara...

Ell deia tot sovint: «Irem a Sant Julià»;

mai no venia aqueix demà...

Sols espellit en el record d'ahir,

que s'esbocina fonedís

en la ribera clara...