Quan el 16 d'agost, l'adroguer de Xàtiva...


Obra:Crim de Germania (p. 270-271)
Indret:Castell
Municipi:Polop
Comarca:Marina Baixa

testing image

Quan el 16 d'agost, l'adroguer de Xàtiva passava pel coll de Rates, uns vianants li aconsellaren que no s'apropàs a Polop, perquè el castell era assetjat pels partidaris de l'antic cerer, Vicent Peris, des de feia dos dies. I encara n'hagué d'esperar dos més perquè els agermanats alçassen el camp.

L'antic cerer, Vicent Peris, després de posar siti al castell de Polop durant quatre dies, va arribar a un acord amb els seus ocupants. El pacte era el següent: els moros havien de lliurar-se sense condicions. A més a més, la rendició implicaria el bateig cristià, i els agarens -acollint-se al precepte de la taqiyya- ho acceptaren resignats.

Tot i que al cap d'unes hores els feren entrar, en nombroses tandes, a un corralot de cabres una mica distant del poble. I en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant arruixaren multitudinàriament els mudèjars, servint-se de graneres, ramassos i matolls de botges, i després els tornaren a dur al castell.

Tanmateix, a mitjan nit, va arribar a les oïdes de Vicent Peris que alguns moros, els qui ocupaven la barbacana del castell al matí, havien enviat emissaris a Xirles a la recerca d'ajut, a fi d'atacar els agermanats de colp descuit. En assabentar-se d'aquest afer, el cabdill dels agermanats fou implacable, expeditiu. Perquè sense estalviar-ne cap, ni vells, ni dones, ni xiquets, despietadament, manà degollar aquells vuit-cents nous cristians que només feia unes hores havien rebut les aigües del baptisme de forma tan humiliant.

Tot seguir, el cabdill agermanat abandonà el poble.