Les vides tan diferents de Joanot i d'Ausias...


Obra:Ausias March (p. 207)
Municipi:Gandia
Comarca:Safor

testing image

Les vides tan diferents de Joanot i d'Ausias en certa manera corren paral·leles, com dos espills que projecten un parell de rostres decebuts del món que els toca viure. L'un i l'altre són uns desplaçats, se senten incòmodes en un present injust amb la petita cavalleria, devorada pels més grans i pels rics burgesos. «Del temps present no em trobe amador», llegim ja al primer poema del senyor de Beniarjó, i per bé que és un vers de l'amant dolgut, sovint tornarà a repetir la queixa en termes semblants. Ambdós es refugien en l'escriptura. Ausias és humiliat per la vila de Gandia, Joanot perseguit per albarans de deutes. No hi presenten batalla, abdiquen, o en tot cas es barallen a través de la retòrica de les lletres de deseiximents. El poeta s'abstrau del món i viatja cap endins de si mateix per trobar respostes als interrogants de l'amor i la mort. El seu cunyat s'inventa un superhome per exalçar tot allò que en ell no ha estat possible, els somnis que els «fats adversos e cruels» li han negat. Ausias Marc és, també, els seus versos; Joanot Martorell, el transsumpte de la figura de Tirant el Blanc.