Oració a la Verge Maria (Fragment)


Obra:Rims i proses (p. 65-67)
Municipi:Gandia
Comarca:Safor

testing image

Oració a la Verge Maria (Fragment)

 

Oració a la sacratíssima Verge Maria tenint son fill, Déu

Jesús, en la falda, davallat de la creu.

 

Amb plor tan gran que nostres pits abeura

i greu dolor que nostre cor esquinça,

venim a Vós, Filla de Déu i Mare;

que nostra carn dels ossos s'arranca

i l'esperit desitja l'ésser perdre,

pensant que, mort per nostres greus delictes,

ver Déu i hom, lo Fill de Déu i vostre

jau tot estès en vostres castes faldes.

 

Amb fonts de sang regà lo verge estrado

on, xic infant, lo bolcàs amb rialles;

i els vostres ulls estil·len tan gran aigua,

que pot llavar les sues cruels nafres,

fent amb la sang un engüent i col·liri

d'infinit preu, per llevar-nos les taques

que el primer hom, com a vassall rebel·le,

nos ha causat, ensems amb nostra culpa. [...]

 

E no gosam les nostres mans estendre

per a untar de vostre Fill insigne

lo cos sagrat; mes preneu aquest bàlsam:

que, sens temor, nostra llengua el confessa

redemptor Déu, a Déu plaent oferta,

qui, al terç jorn, traent del fondo carçre

los sants catius, lo veureu dins la cambra

més clarejant que el sol alt en lo cercle.