CXXII b (fragment)


Municipi:Gandia
Comarca:Safor

testing image

CXXII b (fragment)

 

Mon bon senyor, puix que parlar en prosa

no em val ab vós per haver un falcó,

en rims ho dic sens por que em digau no:

hoc serà el text, mas dubte'm de la glosa.

Mas ¿com serà que el costum vostre és mut

puix fes començ en vós naturalment

e vós aprés lo complís moralment

perfeccionant sa noble habitud?

Tots los delirs del cos he ja perdut

e no atenc los propis d'esperit

e no sent molt de l'animal delit:

sé, mas no sent, dels de moral virtut.

Tot mon delit resta sol en caçar,

per què us suplic, dels hòmens, vós, millor,

que d'un grifaut me siau donador

tal que a vós escaiga lo donar.

Si per ma sort no puc tant acabar,

complaure vull a ma complexió

e fer-me tort que em lluny tant de raó

que folla amor jo torne praticar.

Mas no vull ser ociós animal:

no vulla Déu que estiga fred o moll.

Més am anar en part on rompa el coll

que estar segur menys de fer bé o mal.