CXXII a (fragment)


Municipi:Gandia
Comarca:Safor

testing image

CXXII a (fragment)

 

Tots los delits del cos he ja perduts

e no atenc als propis d'espirit:

en los mijans ha d'ésser mon delit

e, si no l'he, jo romanc decebuts.

E sol d'aquests me resta lo caçar,

per què us suplic, mon car e bon senyor,

que del falcó me siau donador,

un pelegrí lo qual té nom Suar.

Si lo falcó, senyor, no em voleu dar,

causa sereu de ma perdició,

car tornaré a ma complexió,

d'on era tolt, ço és, dones amar.

Car no vull ser ociós animal,

no vulla Déu que jo estiga en foll:

més am anar en part on rompa el coll

que si estic segur entre bé i mal!

Ja l'edat a mi no és cominal.

Seré jutjat de tots per galant vell

i a dones plau l'hom quan és jovencell:

totes són carn i en carn és llur cabal.

Tant quant a ço, recapte els donaré:

dels membres só be proporcionat,

mas és lo mal que 1'ull tinc ja ruat

i en llur esguard vell me reputaré.