Tríptic al Sant Crist d'Igualada


Municipi:Igualada
Comarca:Anoia

La basílica de Santa Maria pertany a l'estil renaixentista català, el qual, als segles XVI i XVII, va succeir el gòtic tot introduint dins la nostra arquitectura elements classicistes. Hi ha una sola nau amb sis petites capelles per banda i, entre els molts elements artístics que s’hi poden conservar, s'ha de destacar el Sant Crist, el qual, d'ençà de l'any 1590, en què es produí el miracle segons el qual aquesta efígie va suar sang al llarg del Divendres Sant, ha tingut un important paper en les celebracions religioses i populars de la vila. Davant la portalada de la basílica, després d'haver visitat el Sant Crist, podrem llegir els següents textos en què diversos autors en donen la seva visió i donen constància, també, de la significació que té per a Igualada. Cal esmentar que, si el lector sent interès per llegir altres textos d'autors que han cantat el Crist, Antoni Dalmau i Jover va recollir una Corona poètica en la qual apareixen 55 composicions que li foren dedicades. També davant la basílica podem llegir un text del Baró de Maldà (Barcelona, 1974 – Barcelona, 1818) en què a part d'elaborar una succinta descripció de la basílica i del Crist, també permet al lector de fer-se una idea del rostre i el caràcter de la ciutat en el segle XVII, un moment en què, tal com es pot palesar en l'últim paràgraf, Igualada ja ha començat a tenir un important paper dins el context socioeconòmic de la comarca.
testing image

Tríptic al Sant Crist d'Igualada

III

I en tu, novella Imatge beneïda,
l'ànima veu com es dessagna tot,
i veu els ulls que s'obren, dintre el llot,
a la llum i a la pau de l'alta vida.

Oh Crist etern, la teva Església crida,
i el crit retorna esdevingut sanglot.
Fes que en ton Cos, amb tot l'horror del mot,
l'homicida es contempli suïcida.

No sagnis més, Imatge de l'Espòs.
Accepta, com a sang, els nostres plors.
I t'alçarem també, sagrada Imatge,

«sobre els turons del Bruc i el Montserrat»,
perquè la terra es lliuri en vassallatge
a la teva divina humanitat.

Agost de 1944