El plaer podia comprar-se...


Obra:Josafat (p. 13)
Municipi:Girona
Comarca:Gironès

testing image

El plaer podia comprar-se no gaire lluny, allà sota, ran del campanar, en unes cases pobres, de teulades rònegues. I a l'estiu sobretot, quan, a les migdiades, la virilitat del campaner clamava pels seus furs i privilegis, anava a ajaçar-se a la finestra de la seva cambra, mena de tatxa que foradava el mur, des d'on sotjava hores i hores. Abocat sobre l'abís, de vegades aconseguia de veure en el fons, a gran distància, una figureta minúscula, lleugera de roba, que apareixia un moment en algun terrat o traspassava una golfa. En ocasions, dins el marc d'una finestra, darrera unes cortines virolades, albirava uns braços nus, una cabellera deixada anar o un confós remolí de roba blanca que l'incitava i l'omplia de curiositat voluptuosa.

En certes nits també hi anava, al seu observatori; i les cambres sospitoses s'enllumenaven, i ombres incertes es movien darrera les cortines caigudes, i d'aquell mercat de lascívia muntaven fins a ell càntics i gatzara, notes rogalloses de piano de maneta, barrejades amb xiscles de bacant. I aleshores li pesava la seva virtut.