Si en parlar de la plaça de Sant Pere...


Obra:Passejant per la Costera (p. 36-37)
Municipi:Xàtiva
Comarca:Costera

testing image

Si en parlar de la plaça de Sant Pere es deia que antigament se l'havia denominada també del Mercat, i fins i tot que es trobava al cor del barri del mateix nom, aquesta plaça que actualment rep el nom del Mercat antany s'havia denominat de les Cols, de la Constitució, d'Alfons XII, de la República i, durant el règim franquista, de la Unificación. S'hi celebra mercat els dimarts i els divendres, mantenint així la tradició secular que instituïa el dimarts com a dia de mercat dels cristians i el divendres dels moros. Entre els edificis més singulars assenyalarem l'Hostal del Peix. Aquest hostal és perfectament identificable per la inscripció -en castellà; Posada del Pescado- i per l'envejable exemplar -¿tenca o llobarro?- que penja sobre l'anunci.

Tot a continuació de l'Hostal de Peix comença un pany porxat d'estil neoclàssic. A la replaceta, a ponent, una altra breu porxada, la de la llotgeta del Mostassaf. El mostassaf o mostassà era el funcionari encarregat de comprovar els pesos i mesures.