Un dia, En Pijoan, parlant amb En Prat de la Riba...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Un dia, En Pijoan, parlant amb En Prat de la Riba, va insinuar-li la idea de la creació d'una institució d'alta cultura. En Prat va cridar-nos En Rubió i Lluch i a mi. Tots quatre vàrem convenir que la novella institució podria dur el nom d'Institut d'Estudis Catalans. En principi va pensar-se en les persones, qüestió difícil, i en la del local. La fiscalia s'anava traslladant, a poc a poc, al nou Palau de Justícia, però la cosa anava llarga. En Pijoan va possessionar-se d'una torre quadrada que encara varen demanar per a posar-hi En Rull, condemnat a mort. A l'últim varen desembarassar aquell humil recés, i En Pijoan va fer-lo decorar al seu gust. Allí dalt, que és on ara En Fabra té el seu despatx, va néixer el primitiu Ins­titut. Mentre s'esdevenia això, treien envans i runa de la fiscalia i desembarassaven tot allò que podien. Resultava una sala immensa, de la qual no sabíem ben bé què fer. Vagament, amb tot, la destinàrem a sala de lectura; però ens semblava massa gran i que ens costaria passar molts pressupostos per a omplir-la de llibres. Els primers nomenats varen ésser: En Rubio i LIuch, president; En Puig i Cadafalch, vicepresident; En Miquel S. Oliver, En Pere Corominas; En Josep Pijoan, secretari; i jo, arxiver-bibliotecarí. Tot seguit varen adherir-se En Joaquim Miret i Sans i En Guillem M.a de Broca. En la primera junta que vàrem cele­brar, en una habitació de baix, entre altres acords importants vàrem prendre el de l'adquisició de la Biblioteca Aguiló, que va tenir lloc el dia 5 de juliol del 1907.