A la part occidental de la plaça de Sant Jaume


Obra:Tres guies (p. 749)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

A la part occidental de la plaça de Sant Jaume, s'hi troba el Palau de la Diputació General de Catalunya o Generalitat. Aquí, la bellesa i l'harmonia de la millor construcció d'estil gòtic que posseeix Barcelona s'amaguen darrera la fredor geomètrica d'una façana renaixentista construïda els últims anys del segle XVI. L'autèntica façana es troba al carrer del Bisbe. Sobre la llinda de la porta hi ha el famós medalló de Sant Jordi, obra genial de Pere Johan acabada en el primer quart del segle XV. L'edifici és una estructura de tres plantes amb un pati bellíssim, una de les meravelles més fines que ha produït l'estil gòtic del país. Per la diada de Sant Jordi, el pati és escenari de la fira de les roses, que és un quadre ple de color i que ha popularitzat un gravat de Parcerisa. A la galeria del primer pis, s'hi obre la capella de Sant Jordi, amb una façana en miniatura totalment recoberta de randes pètries. L'interior és de planta quadrada, amb ogives que arrenquen de mènsules raconeres, tot plegat molt ben obrat artísticament. A la capella, s'hi guarden moltes obres d'art del segles XIV, XV i XVI, la qual cosa constitueix una veritable excepció, car la totalitat dels objectes d'art que guardava el Palau desaparegueren o foren traslladats durant els molts anys que fou habilitat per a Audiència (segles XVIII i XIX). Durant el segle XVI foren construïts la Cambra Daurada, el Pati dels Tarongers —un dels racons més bells de Barcelona—, la part alta de la façana del carrer del Bisbe i el Consistori Nou, cobert amb un auri enteixinat. En el cos que forma la façana oberta a la plaça de Sant Jaume, s'hi troba el Saló de Sant Jordi, amb modernes pintures de tema històric.