Una altra construcció originàriament gòtica...


Obra:Tres guies (p. 748-749)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Una altra construcció originàriament gòtica és el grandiós Palau Municipal, que ocupa, amb una façana afegida el segle XIX, la part oriental de la plaça de Sant Jaume. N'és l'element principal el gran Saló de Cent que el Consell dels Cent Jurats de la Ciutat es féu construir a la segona meitat del segle XIV. Pocs anys després fou començada la construcció de la gran façana gòtica — carrer de la Ciutat —, obra d'una exquisida simplicitat, que llueix a la sobreporta un bell arcàngel sant Rafael amb grans ales de bronze, obra de Jordi de Déu. El palau edilici fou arreglat cap al 1926; foren revalorats els elements antics que quedaven i decorades modernes dependències amb pintures de Miquel Viladric — escala d'honor i altres —, Xavier Nogués — despatx de l'alcalde —, i Josep Maria Sert — Saló de les Cròniques. I més recentment, amb obres de Vila Arrufat, Francesc Galí, Ramon Rogent i Antoni Tàpies, ha estat continuada aquesta obra de decoració.