La capella de Palau...


Obra:Tres guies (p. 748)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

La capella de Palau, o capella de Santa Àgata, fou construïda sobre un sector de muralla romana i porta com a tema decoratiu els escuts de Jaume II i de Blanca d'Anjou, cosa que ens permet d'establir-ne la cronologia en els primers anys del segle XIV. És una graciosa nau, coberta amb enteixinat de doble vessant sobre lleugeríssims murs de gran elegància.