El Palau Reial Major fou residència...


Obra:Tres guies (p. 747-748)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

El Palau Reial Major fou residència dels comtes de Barcelona i dels monarques de Catalunya i Aragó. Construït originàriament en el període romànic sobre un cementiri visigòtic, l'edifici prengué cos amb diversos afegits i assolí l'estructura actual a les acaballes del segle XIV. En finalitzar el segle XV, una ala fou posada a disposició de la Inquisició, i dos segles més tard Felip V donà la resta a una comunitat de monges benedictines de Santa Clara per tal de compensar-les de la pèrdua del seu convent del barri de Ribera, enderrocat en el moment de bastir la Ciutadella. Ara el centre del Palau és el Saló del Tinell, de planta rectangular, cobert amb un enteixinat de fusta, sobre sis arcs transversals de punt rodó, amb pilastres poligonals de capitells decorats amb motius de botànica. A la façana de la plaça del Rei hi ha rosetons reixats i finestrals de doble columna. El mur intern deixa un estret espai entre aquest i un altre de primitiu del palau romànic; en aquest darrer, s'hi han conservat restes de pintures del segle XIII amb escenes de guerra i l'exèrcit catalano-aragonès en marxa amb el rei i un bisbe al davant.