CVII (Fragment)


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

CVII (Fragment)

 

Toni amic, vostra carn és ja fem

i, sens la gota, haveu bon esperit:

si no hi pensau, restareu escarnit,

que, per ser fresc lo cos, l'esperit crem.