Final d'estiu


Obra:Allà on crema l'herba (p. 137)
Comarca:Mallorca

testing image

Final d'estiu

 

Ja s'acaba l'estiu. Cabrera enllà,

darrera la calitja, l'horitzó

rutila i, despessec, com el bon vi,

evoca la tendresa d'una dona

distant.

Tenim la passamaneria

de dies nous per ressaltar velluts

i somnis, a despit de defallences,

i la seducció dels mots; aquest

convenciment tangible que el plaer

no té mai la bellesa del desig.