Pregària a la Mare de Déu de Consolació


Obra:Poesia completa (p. 1179-1180)
Comarca:Mallorca

testing image

Pregària a la Mare de Déu de Consolació

 

És l'aire rosa síndria vermella

amb llavors negres de falzies ràpides,

quan el vi del ponent cobreix l'ermita

amb conopeu d'anèmones i dàlies.

 

Avui he pujat, com altres dies,

a beure aigua a l'alta font de gràcia,

sots la darrera llum que juga a escacs,

dins les fulles d'acant del vell retaule.

I brosta un cinamom de cimals tendres,

quan el cor es fon en saba de pregàries,

per tu, amic, que aixeques les ruïnes,

fent exultar cendres humiliades.

 

Per tu i per Santanyí, preg a la Verge

que a tots doni la Pau i l'abundància:

alegria en els cors, els núvols dòcils,

xarxes feixugues i ramats de garbes...

Tall el blanc cinamom i deix l'aroma

estès, com un mantell damunt de l'ara.

 

Consolació es desmaia entre les ombres,

se dormen els baladres dins la clastra,

i, lentament, el cel penja la lluna

al coll del mar, com un Toisó de plata...