Què deu ésser Sant Just? Una nostàlgia...


Obra:Cantata de Sant Just. (p. 57)

Davant el mercat, amb una façana molt singular i punt neuràlgic del carrer Bonavista que, alhora, és la via central de la població, podem llegir dos poemes de Joan Margarit, un que es pregunta sobre els orígens de Sant Just Desvern i, l'altre, sobre què ha significat per als vilatans viure i lligar-se a Sant Just.
testing image

Què deu ésser Sant Just? Una nostàlgia
de nosaltres mateixos? Una vaga
imatge antiga del què fou la pàtria?
Una tarda perduda entre altres tardes?
Un cel d'hivern, una alba necessària?
Qui és Sant Just? Algú d'entre nosaltres?
Els qui només recorden vagament
una cambra a una casa hospitalària?
Els qui hi són per amor, els qui han el vici
dels lliris a una eixida?
Els qui hi dormen per sempre i, de l'oblit,
no acaben d'amidar-ne la fondària?