Què deu ésser Sant Just? L'última tarda...


Obra:Cantata de Sant Just. (p. 29)

A la casa situada al carrer Serral, 12, propietat del patriota independentista Daniel Cardona, a la façana de la qual hi ha una placa que corrobora la informació, hi va viure l'estiu de 1920 el poeta Joan Salvat-Papasseit (Barcelona, 1894-1924) per fer-hi una cura de repòs. Una prosa datada el setembre de 1920 i dedicada a Cardona hi fa de bon llegir juntament amb un poema de Joan Margarit (Sanaüja, 1938), que viu prop d'aquest lloc, que es refereix a l'estada del poeta en el poble.

testing image
Veu de Mª Àngels Verdaguer:http://canal.uvic.cat/uploads/audio/VdVnzYzWqRPGQMHRxEsZ.mp3

Què deu ésser Sant Just? L'última tarda
de Salvat-Papasseit en el jardí,
l'última rosa lentament mirada?
És el sol fent sortir el color de coure
dels murs arcaics de la primera Casa
de la Vila, ignorats, civils, vestigis
sense escut ni senyera, ni campana?
Això sol no és Sant Just, ni les eixides
que no hem vist mai, ni aquesta casa
voltada pel seu parc, amb un gran gos,
però que sempre hem conegut tancada.
Ni l'arcaïsme d'aquests galls ocults
que canten en la fosca abans de l'alba.