Aprés, doncs, totes aquestes coses...


Obra:Vida coetània (p. 38-39)
Municipi:Algaida
Comarca:Mallorca

testing image

Aprés, doncs, totes aquestes coses, muntà-se'n lo dit reverend mestre alt en una muntanya apellada Randa, la qual no era molt lluny de la sua casa , per ço que aquí millor posqués nostro Senyor pregar i servir. I, com hagués estat aquí quasi vuit dies, i un dia estigués contemplant i tenint los ulls vers lo cel, en un instant li venc certa il·lustració divinal, donant-li orde i forma de fer los dits llibres contra los errors dels infeels.