L'últim Corpus


Obra:Octubre endins (p. 17)

Aquest seguit de cases petit-burgeses situades al Passeig Bertrand entre els carrers Pi i Margall i Torras i Bages són, urbanísticament, un lloc singular de Sant Feliu i Agustí Vilar (Sant Feliu de Llobregat, 1955) les pren com a referència per recrear una original visió de la festa del Corpus al poble de la seva infantesa.
testing image

L'últim Corpus

Era davant de cal Jordi, la casa
que aixopluga el serpent més modernista
del poble. De vegades, em demano
de quin color era el mantell del papa
Joan XXIII. Crec que era de púrpura.
Fet amb tots els geranis de ciutat.
Tenia una mirada de suaus roses
i el seu vestit era blanca farina...
Entre columnes de blauet i lliris,
les catifes flairaven a llorer
i el seu nom era escrit amb mots de marro
sobre una espona de grogues ginestes.