La creu (fragment)


Obra:Obres completes (p. 47)
Municipi:Calvià
Comarca:Mallorca

testing image

La creu (fragment)

 

Forjada al foc de l'avior

on el geni d'una raça

que semblava moridor

forjà el cor i la corassa

d'En Jaume el Conqueridor;

 

forjada al foc que inflamava

l'accent de Vicent Ferrer,

i en l'Art Magna clarejava,

i empenyia a la mar blava

els navilis d'en Roger;

 

forjada al foc de la pira

que unia al rei coronat

els reis de la docta lira

fent de la reial cadira

trono de fraternitat;

 

forjada al foc que fonent

els grillons dels esclavatges,

l'argolla del pensament,

s'estenia per les platges

i els deserts de l'Orient;

 

eixa creu de recordança

dels dos cavallers germans,

serà ensems, perpetuant-se,

monument de l'aliança

que entrunyella nostres mans.

 

**

 

Aquí tot canta la gesta

d'En Guillem i d'En Ramon,

i el pi vell encara resta

on va reclinar la testa

En Montcada moribon.

 

Els dos hèroes combateren

i triomfaren i moriren ;

ni sols plorar-se pogueren;

mes les ànimes s'uniren

quan la volada prengueren.

 

Plora l'host tota la nit;

com un nin, el Rei ardit,

el lleó de les batalles,

remullà de plors les malles

que guarnien el seu pit.

 

Va plorar la gent d'enfora;

i apar que el plant d'aquella

de segle en segle retrunya;

va plorar i encara plora

l'amorosa Catalunya.