I sobre això parlà En Ramon Alaman


Municipi:Calvià
Comarca:Mallorca

testing image

I sobre això parlà En Ramon Alaman, i digué : -Vós, senyor, heu vingut aquí, i nosaltres amb vós per servir a Déu, i heu perdut aquí, que moriren en vostre servei, tals vassalls, que cap rei no els havia millors: i Déu us ha donat temps per tal que els pugueu venjar, i venjant a ells tindreu tota la terra, car el rei de Mallorques  té tan gran seny, i sap la terra de Mallorques, que si anava Barbaria, amb ço que ell sabria dir, i amb el saber que ell ha aduïria tantes de gents de sarraïns en aquesta terra, que així com vós l'heu guanyada amb l'ajuda de Déu i de nós, i vós que hi podreu aturar tita via, que la'ns podria prendre. I, ja que vostre temps teniu, venjeu-vos d'ells i tindreu la terra i puix no us ca témer de Barbaria.

I En Guerau de Cervelló i En Guillem de Clarmunt digueren tots a una veu:

- Senyor, per Déu us preguem que us recordeu d'En Guillem de Montcada que tant us amava i us servia, i d'En Ramon, i dels altres rics hòmens qui són morts amb ells en el camp.