Dijous Sant (fragment)


Obra:Poesia completa (p. 72-73)
Municipi:Santanyí
Comarca:Mallorca

testing image

Dijous Sant (fragment)

 

El campanar, llum rosa, gàbia de falzies,

consola ses campanes, tres tulipans de bronze

vinclats de pena sobre verdes eucaristies

del camp voltant. Violers. Sol. Soledat... Les onze...

 

Una porta del temple, or i malva, assusta

el silenci allargat, blanc i blau d ela plaça.

Un clergue, brilla de seda i plata al pit, incrusta

rectituds de ciprer dins l'aroma que passa.

 

Dues novícies blanques porten una gibrella

i el cos brillant d'una hídria, a on les seves mans

són grocs canaris plàcids dins un estany. I és bella

la seva remor d'hàbits dins els silencis blancs.

 

El monument d'anèmones i lliris a dins l'ombra

sembra un capvespre rosa. És l'urna un sol madur.

Els brulls grocs —¿on cresqueren?— semblen dins la penombra

testes de monges velles pintant un somni pur.

 

*   *  *

 

Calma Blanca. Dins l'era del sol lentes s'hi baten

garbes de pa brillant amb claror de blaves cales.

Els carrers blancs són, venes de quietud que esclaten

mentre ploren les maçoles al campanar ple d'ales...