La bombarda


Obra:El retorn (p. 46-47)
Municipi:Llucmajor
Comarca:Mallorca

testing image

La bombarda

 

Venint del camp cada tarda

passava en mos anys primers

pel cantó de la bombarda

que ajuntava dos carrers.

 

La bombarda hi és encara

—l'empotraren al cantó-;

ja ningú no la repara

com abans que era piló.

 

¿Quin dels segles esguardà

sa ferrenya gosadia

defensant la rodalia

d'un intrús a dominar?

 

¿Espià de qualque torre

els pirates algerins ?...

Res no diu el temps que corre

de quins foren sos destins.

 

Reforçant la cantonada

és romasa, com un bloc;

d'on sortí, d'on fou portada,

ningú ho sap..., ni jo tampoc.