I va ser acordat que enviéssim don Nuno


Municipi:Calvià
Comarca:Mallorca

testing image

I va ser acordat que enviéssim don Nuno en una galera que era seva, i en Ramon de Montcada en la galera de Tortosa, i que anessin riba mar com qui va contra Mallorca, i allí on ells estimessin que fos bo lloc per arribar l'estol, que allí arribéssim. I trobaren un lloc qui havia nom Santa Ponça, i estimaren que allí era bon lloc d'arribar, i que hi havia un puig, i prop de la mar, i amb cinc-cents hòmens que hi poguessin pujar no hauríem paor que el perdessin ans seria arribat tot l'estol. I fou així decidit que el diumenge reposessin en aquell puig del Pantaleu.  I sobre això, diumenge a l'hora de migdia, nedant a nós, vingué un sarraí que tenia per nom Alí de la Palomera i ens contà noves de l'olla, i del rei, i de la ciutat.