Entrem a Binissalem per un altre carrer


Municipi:Binissalem
Comarca:Mallorca

testing image

Entrem a Binissalem per un altre carrer, i passem per davant de can Gelabert de la Portella, potser l'edifici més gran de la vila. Va ser propietat d'una de les famílies més poderoses de Binissalem. Aquests senyors rurals, amb d'altres, van fer un paper important en l'organització social de Mallorca del segle XVI al XVIII. Posseïen molta terra, i bastien els seus magnífics casals per poder acreditar el luxe de l'aristocràcia.

L'escriptor Llorenç Moyà va viure aquí. El seu nom complet és ressonant: Llorenç Moyà Gelabert de la Portella i de la Bombarda. Era l'hereu de cinc segles d'història. Tot i aquests antecedents senyorials. Llorenç Moyà es convertí en un dels escriptors més populars de Mallorca. Era de la generació de Josep Maria Llompart, Blai Bonet, Miquel Dolç, Jaume Vidal Alcover i Marià Villangómez, és a dir, dels modernitzadors de la literatura en català a les Balears. Va escriure versos, teatre, novel·les. A més, va impulsar la recuperació de diverses festes populars, el que avui se'n diu un animador cultural.