El casal de Can Sec s'alça...


Obra:Camí de Tofla (p. 22-23)
Indret:Can Sec
Municipi:Alaró
Comarca:Mallorca

testing image

El casal de Can Sec s'alça a una cinquantena de metres per sota del capcurucull del turó de la Senyora. En un passat remot, abans de la darrera partició, devers una data que es perd enllà de la fosca del temps, Can Negret, Can Jeroni Vell, Can Jeroni Nou i Can Sec conformaven una sola unitat territorial i patrimonial. El casal de Can Sec, d'un blanc immaculat, adés per la seva personalitat, adés per la seva privilegiada situació, orientat vers el migjorn, sempre presidí la immensa possessió i esdevingué el cor i l'ànima del territori de Tofla. L'arxiu encara ara s'ubicava a Can Sec, també la capella i la galeria dels retrats dels senyors de Tofla, l'un a la vora de l'altre, a banda i banda de l'interminable passadís de la planta noble, ordenats cronològicament. A ell li pertoca la dolorosíssima missió de penjar el de sa muller just a la vora del de son pare, en Gabriel de Tofla.

El casal disposava de catorze estances. Fou remodelat al llarg dels segles XVI-XVII i queda configurat per tres cossos amb planta en forma de U que enrevoltaven una clastra orientada cap al nord, amb mirada panoràmica a la serra de Tramuntana i al puig de s'Alcadena. Tres plantes, baixa, noble o primera i porxos. Tres grans obertures a la façana noble sobre l'ample portal amb un arc de mig punt. Aquesta planta donava accés al vestíbul, amb un arc d'ansa de paner, i a la clastra empedrada per còdols faixats amb figures quadrangulars. Les parets de la façana principal eren referides de blanc. A l'altura del porxo, mirant la clastra de darrere, que presentava una galeria porticada amb columnes poligonals, vetllava un rellotge de sol que comptava les hores en silenci. Tenia coberta a doble vessant de teula àrab. L'escala que menava a la planta noble era conformada per graons de test mallorquí i estava protegida per un arrambador de ferro forjat amb poms daurats a cada replà.